Adress m.m.

Följ Göteborgsvägen västerut. Kör ner Nissastigen mot Halmstad. Ser du den lilla runda pricken till vänster om vägen?

 

Post- och besöksadress:

Marie och Gösta Lundin

Mulseryd 69 Snarabo

565 97   Bottnaryd

 

Mobiler: 

Gösta:  070 256 23 81 

Marie:  073 820 24 84

 

E-mail: snarabogard@gmail.com