EG-certifiering

Certifikat för 2017

Vår djurhållning och vår växtodling är certifierade enlligt EU:s regler. Det innebär att en kontrollorganisation har gått igenom vår produktion och kontrollerat att vi följer reglerna i EU:S förordning (EEG nr 2092/91) för ekologiskt lantbruk. Kontrollen görs varje år.

Om du vill läsa mera tex om skillnaden mellan KRAV- och EG-certfiering kan du gå in på www.smak.se.